Освітній рівень бакалавр

Освітньо-професійна програма 2018-2022

Навчальний план на 2018-2022 з підготовки бакалавра

2021-2022 н/р, 4 курс


Рівняння математичної фізики
обов'язкова дисципліна (7-8 сем.)
Теорія ймовірностей
обов'язкова дисципліна (7 сем.)
Математичні моделі фізики
обов'язкова дисципліна (7 сем.)
Додаткові розділи функціонального аналізу
дисципліна за вибором (7 сем.)
Ріманова геометрія
дисципліна за вибором (7 сем.)
Прямі і обернені задачі для диференціальних операторів
дисципліна за вибором (7 сем.)
Функції багатьох комплексних зміних
дисципліна за вибором (7 сем.)
          Іноземна мова за фахом
обов'язкова дисципліна (8 сем.)

Математична статистика
обов'язкова дисципліна (8 сем.)
Алгебри Лі
дисципліна за вибором (8 сем.)
Банахові алгебри і спектральна теорія
дисципліна за вибором (8 сем.)
Геометрія підмноговидів
дисципліна за вибором (8 сем.)
Прикладний функціональний аналіз    
дисципліна за вибором (8 сем.)
Символьні обчислення і моделювання
дисципліна за вибором (8 сем.)

Освітньо-професійна програма 2019-2023

Навчальний план на 2019-2023 з підготовки бакалавра

2021-2022 н/р, 3 курс

           Комплексний аналіз
обов'язкова дисципліна (5-6 сем.)
Теоретична механіка
обов'язкова дисципліна (5 сем.)
Теорія міри та інтеграла
обов'язкова дисципліна (5 сем.)
Чисельний аналіз обов'язкова дисципліна (5 сем.)
Диференціальні рівняння
обов'язкова дисципліна (5 сем.)
Обрані розділи геометрії поверхонь
дисципліна за вибором (5 сем.)
Додаткові глави топології
дисципліна за вибором (5 сем.)
Ряди Фур'є і інтеграл Фур'є
дисципліна за вибором (5 сем.)
Варіаційне числення та оптимальне керування обов'язкова дисципліна (6 сем.)
Загальна алгебра
обов'язкова дисципліна (6 сем.)
Функціональний аналіз
обов'язкова дисципліна (6 сем.)
Елементи теорії стійкості та диференціальні
рівняння із загаюванням

дисципліна за вибором (6 сем.)
Класичні задачі геометрії в цілому
дисципліна за вибором (6 сем.)
Теорія операторів
дисципліна за вибором (6 сем.)

Освітньо-професійна програма 2020-2024

Навчальний план на 2020-2024 з підготовки бакалавра

2021-2022 н/р, 2 курс

Топологія
обов'язкова дисципліна (3 сем.)
Лінійна алгебра
обов'язкова дисципліна (3 сем.)
Математичний аналіз
обов'язкова дисципліна (3-4 сем.)
Програмування обов'язкова дисципліна (3-4 сем.)
Іноземна мова обов'язкова дисципліна (3 сем.)
Вступ до криптографії
дисципліна за вибором (3 сем.)
         Геометричні перетворення
дисципліна за вибором (3 сем.)
Диференціальна геометрія
обов'язкова дисципліна (4 сем.)
Диференціальні рівняння обов'язкова дисципліна (4 сем.)
Філософія обов'язкова дисципліна (4 сем.)
Динаміка в математиці
дисципліна за вибором (4 сем.)
Елементи алгебраїчної топології
дисципліна за вибором (4 сем.)

Освітньо-професійна програма 2021-2025 

Навчальний план на 2021-2025 з підготовки бакалавра

2021-2022 н/р, 1 курс

Елементи алгебри та теорії чисел
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Аналітична геометрія
обов'язкова дисципліна (1-2 сем.)
Математичний аналіз
обов'язкова дисципліна (1-2 сем.)

Елементи математичної логіки
та дискретної математики

обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Історія України
обов'язкова дисципліна (1 сем.)

Програмування 
обов'язкова дисципліна (1-2 сем.)
          Іноземна мова
обов'язкова дисципліна (1-2 сем.)
Дискретна математика
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Лінійна алгебра
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
   
АРХІВ РОБОЧИХ ПРОГРАМ (СИЛАБУСІВ)
АРХІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
АРХІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
АРХІВ ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ