Освітній рівень магістр 90 кредитів

1 курс

Освітньо-професійна програма 2024-2025 (рівень магістр)

Освітньо-професійна програма 2023-2024 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОПП 2024-2026

Навчальний план підготовки магістрів ОПП 2022-2023

Вибіркові курси 2024-2025 н.р.

Алгебра II
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Диференціальна геометрія многовидів
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Рівняння з частинними похідними І
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Функціональний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Глобальні проблеми сучасності
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Науково-дослідницька курсова роботаобов'язкова дисципліна (1-2 сем.)
Комплексний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Сучасна теорія оптимального керування
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Рівняння з частинними похідними II
дисципліна за вибором (2 сем.)
Теорія банахових просторів
дисципліна за вибором (2 сем.)
Обрані розділи комплексного аналізу і теорії операторів
дисципліна за вибором (2 сем.)

2 курс

Освітньо-професійна програма 2022-2023 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОПП 2021-2022

Обрані розділи ріманової геометрії
дисципліна за вибором (3 сем.)
Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння     
дисципліна за вибором (3 сем.)
Обрані розділи теорії чисел
дисципліна за вибором (3 сем.)
Переддипломна практика
обов'язкова дисципліна (3 сем.)
Наскрізна програма практики
Методичні вказіви до підготовки кваліфікаційної роботи
обов'язкова дисципліна (3 сем.)

СИЛАБУСИ КУРСІВ ОПП "МАГІСТР"

АРХІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
АРХІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
АРХІВ ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ