Освітній рівень магістр 120 кредитів

  120 кредитів 

1 курс

Освітньо-наукова програма 2022-2024 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2022-2024

Тимчасовий стандарт вищої освіти ОНП 2022

Програма вступу

Розподіл студентів (науково-дослідницькі курсові роботи 2022-2023 н. р. магістри ОНП)

Алгебра II
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Диференціальна геометрія многовидів
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Рівняння з частинними похідними
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Функціональний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Глобальні проблеми сучасностіобов'язкова дисципліна (1 сем.)
Комплексний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Сучасна теорія оптимального керування
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Обрані розділи комплексного аналізу і теорія операторів
дисципліна за вибором (2 сем.)
Рівняння з частинними похідними II
дисципліна за вибором (2 сем.)
Теорія банахових просторів
дисципліна за вибором (2 сем.)


2 курс

Освітньо-наукова програма 2021-2023 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2021-2023

Обрані розділи теорії чисел
дисципліна  за вибором (3 сем.)
Обрані розділи ріманової геометрії
дисципліна за вибором (3 сем.)
Топологічні векторні простори
дисципліна за вибором (3 сем.)
Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння    
дисципліна за вибором (3 сем.)
Точні та наближені розв'язки рівняння Больцмана     
дисципліна за вибором (4 сем.)
Банахові алгебри і спектральна теорія
дисципліна за вибором (4 сем.)
Основи теорії представлень
дисципліна за вибором (4 сем.)
Геометрія груп Лі
дисципліна за вибором (4 сем.)

СИЛАБУСИ КУРСІВ ОНП "МАГІСТР"

АРХІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
АРХІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
АРХІВ ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ