Наукова робота

Науковці Кафедри фундаментальної математики здійснюють дослідження за науковими напрямками:

Алгебра

Алгебри Лі, квантові групи, пуассонова геометрія, теорія представлень.

Є. О. Каролінський orcid
scopus
scholar.google

researchgate
Геометрія

Афінна диференціальна геометрія, геометрія підмноговидів у афінному просторі 

О. О. Шугайло orcid
scopus
scholar.google
researchgate
Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах, геометричні властивості векторних полів та перерізів векторних розшарувань  О. Л. Ямпольський orcid
scopus
scholar.google
mathnet
researchgate
Диференціальна геометрія груп Лі та однорідних просторів, геометрія підмноговидів у однорідних просторах  Є. В. Петров
orcid
scopus
researchgate
scholar.google
Многовиди Грасмана и грасманів образ підмноговидів, псевдосферичні підмноговиди, перетворення Біанкі-Беклунда, мінімальні поверхні, багатогранники та їх згинання, інтегровні системи  В. О. Горькавий
orcid
scopus
scholar.google
mathnet
Шарування ріманових многовидів, геометрична топологія, метрична геометрія  Д. В. Болотов scopus
researchgate
scholar.google
Диференціальні рівняння з частинними похідними та математична фізика
Асимптотична поведінка розв’язків диференціальних рівнянь з частинними похідними, динамічні системи І. А. Рижкова,

Т. Б. Фастовська,О. С. Щербина
scopus
scholar.google
orcid
scopus
researchgate
scholar,google
orcid
Диференціальні рівняння з загаюванням; загаювання, що залежить від стану, динамічні системи О. В. Резуненко orcid
scopus
scholar.google
Математичні проблеми кінетичної теорії газів В. Д. Гордевський,

О. О. Гукалов
researchgate
scopus
scopus
researchgate
Математичні проблеми статистичної фізики, нейронні мережі та теорії спінового скла, спектральна теорія випадкових матриць М. В. Щербина
scopus
scholar.google
Обернені задачі спектральної теорії для диференціальних рівнянь,інтегровні нелінійні рівняння Д. Г. Шепельський
orcid
scopus
researchgate
scholar.google
Теорія ймовірностей
Аналітичні задачі теорії ймовірностей, арифметика ймовірнісних розподілів О. І. Ільїнський
scopus
researchgate
Аналітичні задачі теорії ймовірностей на групах І. П. Ільїнська
springer
Теорія функцій
Гармонічний аналіз С. Ю. Фаворов
orcid
scopus
researchgate
scholar.google
Комплексний аналіз: голоморфні функції, субгармонічні функції, функції декількох комплексних змінних Н. П. Гиря,
С. Ю. Фаворов

scholar.google
orcid
scopus
researchgate
scholar.google
Спеціальні класи цілих функцій: оцінки зростання та розподіл коренів. Поліноми: локалізація коренів Г. М. Вишнякова
orcid
scopus
scholar.google
researchgate
Функціональний аналіз
Банахові алгебри, лінійні диференціальні і різницеві рівняння у банахових просторах С. Л. Гефтер
scopus
scholar.google
Теорія банахових просторів О. О. Заварзіна,


В. М. Кадець
orcid
scopus
researchgate
orcid
scopus
researchgate
scholar.google
Теорія операторів, інтерполяційні задачі аналізу В. К. Дубовий
scopus
researchgate
scholar.google

Також науковці Кафедри фундаментальної математики беруть участь у наукових проєктах

в Україні:

«Геометричні та асимптотичні методи теорії крайових задач математичної фізики»

ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна НАН України

Державний реєстраційний номер:0116U005036

Керівник: академік НАНУ Є. Я. Хруслов (ФТІНТ імені Б. І. Вєркіна НАН України)

Відповідальні виконавці: д.ф.-м.н., проф. Д. В. Болотов, д.ф.-м.н., проф. В. О. Горькавий

Період: 01.01.2016-31.12.2020
 

«Матричні та диференціальні оператори та їх застосування у квантовій інформатиці, інтегрованих системах та статистичній фізиці» 

ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України 

Державний реєстраційний номер: 0116U005035

Керівник: чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Щербина

Відповідальний виконавець: д.ф.м.н., проф.  Д. Г. Шепельський

Період: 01.01.2016-31.12.2020
 

«Оператори в банахових, гільбертових, функціональних просторах та квазікриштали Фур’є»

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Державний реєстраційний номер: 0118U002036

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Кадець В. М.

Відповідальний виконавець: д.ф.-м.н., проф. Фаворов С. Ю.

Період: 01.01.2018-31.12.2020

Проєкт Національного фонду досліджень України «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» «Оператори в нескінченновимірних просторах: взаємозв'язок геометрії, алгебри і топології»

ХНУ імені В. Н. Каразіна

Реєстраційний номер: 2020.02/0096

Керівник: д.ф.-м.н., проф. Кадець В. М.

Період: 2020-2022

 

Міжнародні проєкти:

FROM MODELING AND ANALYSIS TO APPROXIMATION

Фінансується: VOLKSWAGEN STIFTUNG

Керівники: JUERGEN PRESTIN (University of Luebeck, Germany)

Відповідальна особа від ХНУ імені В. Н. Каразіна: к.ф.-м.н., доц. Фастовська Т. Б.

Період: 01/01/2020-31/12/2022

TÉCNICAS GEOMÉTRICAS Y ALGEBRAICAS EN EL ESTUDIO DE LOS OPERADORES EN ESPACIOS DE BANACH

Фінансується: MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN E UNIVERSIDADES

Номер державної реєстрації: PGC2018-093794-B-I00

Керівники: MIGUEL MARTÍN SUÁREZ, GINÉS LÓPEZ PÉREZ

Учасник від ХНУ імені В. Н. Каразіна: д.ф.-м.н. проф. Кадець В. М.

Період: 01/01/2019 - 31/12/2021
     

Сумісно з іншими кафедрами Факультету математикі і інформатики видаємо
Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В. Н. Каразiна, Cepiя "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка".

   

Звіт Кафедри фундаментальної математики з наукової діяльності за 2022 рік

Звіт Кафедри фундаментальної математики з наукової діяльності за 2021 рік

Звіт Кафедри фундаментальної математики з наукової діяльності за 2020 рік

Звіт Кафедри фундаментальної математики з наукової роботи за 2019 р