Студенту

Пам'ятка студенту

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій


Розклад сесії

Розклад екзаменаційної сесії (весняний семестр 2023-2024 н.р.) Математика


Факультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування», орієнтований на студентів 2-3 курсу.  Детальніше.
Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт

Розклад атестаційних екзаменів на 4-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: бакалавр

Розклад захисту кваліфікаційних робіт на 2-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: магістр

Розклад захисту кваліфікаційних робіт на 2-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА» Фундаментальна математика англійська мова навчання, освітній рівень: магістр

Програма атестаційного іспиту зі спеціальності «математика» освітній рівень: бакалавр 2022/2023 навчальний рік

Теми кваліфікаційних робіт ОПП

Теми кваліфікаційних робіт ОНП


    Розклад занять (веснянний семестр 2023-2024 н.р.)

1 курс            2 курс               3 курс              4 курс               Магістри 1 курс            Магістри 2курс

 


        Наукова-дослідницька практика

Розподіл студентів на науково-дослідницьку практику 2023-2024 н. р.

Курси за вибором

Розподіл студентів (курси за вибором осінній семестр 2023-2024 н.р.)

Пояснювальні записки до курсів за вибором на 2023-2024 н.р.:

Освітній рівень бакалавр

  бакалавр 2 курс

3 сем.   Елементи афінної та проективної геометрії                    доц. Шугайло О.О.

3 сем.   Теорія графів                                                                     ст.в. Щербина О.С.

Звітність - 1 залік


4 сем.  Динаміка в математиці                                                        ст.в. Щербина О.С.

4 сем. Основи алгебраїчної топології                                           ст.в. Петров Є.В.

Звітність - 1 залік 


бакалавр 3 курс

5 сем. Вступ до криптографії                                                           доц. Каролінський Є.О.

5 сем. Динамічні системи                                                              доц. Фастовська Т. Б.

5 сем. Різницеві рівняння                                                             в. о. зав. каф., доц. Гефтер С. Л.

 Звітність - 2 заліки

6 сем.  Теорія операторів                                                               ст.в. Щербина О.С.

6 сем.  Класичні задачі геометрії                                                   проф. Горькавий В.О.

6 сем.  Елементи теорії стійкостіта 

диф. рівняння із загаюванням                                                         доц. Резуненко О.В.

Звітність - 2 заліки

бакалавр 4 курс

7 сем.  Обрані глави комплексного аналізу                                 проф. Фаворов С. Ю.

7 сем.  Обрані розділи теорії чисел                                              доц. Каролінський Є.О.

7 сем.  Ріманова геометрія                                                            проф. Горькавий В. О.

7 сем.  Додаткові розділи функціонального аналізу                   проф. Дубовий В. К.

Звітність - 3 екз.

8 сем.  Геометрія підмноговидів                                                    ст.в. Петров Є.В.

8 сем.  Банахові алгебри і спектральна теорія операторів                 в. о. зав. каф., доц. Гефтер С. Л.

8 сем.  Вступ до обернених задач спектрального аналізу             проф. Шепельський Д.Г.

8 сем. Символьні обчислення і моделювання                                    проф. Ямпольський О.Л.

8 сем. Алгебри Лі                                                                             доц. Каролінський Є. О.

Звітність - 4 заліки.


Освітній рівень магістр (90 кр.)

магістр 1 курс

2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ                                    проф. Шепельський Д.Г.

2 сем.  Обрані розділи комплексного аналізу і теорії  

          операторів                                                                                проф. Дубовий В.К.

2 сем.  Теорія банахових просторів                                                  доц. Заварзіна О. О.

Звітність - 2 екз.


магістр 2 курс

3 сем.  Обрані розділи теорії чисел                                                   доц. Каролінський Є.О.

3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння                   проф. Шепельський Д.Г.

3 сем. Обрані розділи ріманової геометрії                                        ст.в. Петров Є.В.

Звітність - 3 екз.


Освітній рівень магістр (120 кр.)

магістр 1 курс

2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ                                      проф. Шепельський Д.Г.

2 сем.   Теорія банахових просторів                                                      доц. Заврзіна О. О.

2 сем. Обрані розділи комплексного аналізу і теорії

операторів                                                                                            проф. Дубовий В.К.

Звітність - 2 екз.


магістр 2 курс

3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння                   проф. Шепельський Д.Г.

3 сем. Обрані розділи теорії чисел                                                   доц. Каролінський Є.О.

3 сем. Обрані розділи ріманової геометрії                                       ст.в. Петров Є.В.

Звітність - 3 екз.


4 сем.  Основи теорії представлень                                                     доц. Каролінський Є.О.

4 сем. Геометрія груп Лі                                                                    ст.в. Петров Є.В.

4 сем.   Банахові алгебри і спектральна теорія                               в. о. зав. каф., доц. Гефтер С. Л.

4 сем. Сучасний гармонічний аналіз                                                проф. Дубовий В. К.

Звітність - 2 екз.,
1 залік


Бакалаври:

студент 2 курсу у 3 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

 у 4 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

студент 3 курсу у 5 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

 у 6 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

студент 4 курсу у 7 семестрі обирає 3 курси, звітність: 3 екзамени

 у 8 семестрі обирає 4 курси, звітність: 4 заліки

Магістри (90 кредитів):

у 2 семестрі звітність: 2 екзамени

у 3 семестрі звітність: 3 екзамени

Магістри (120 кредитів):

у 2 семестрі звітність: 2 екзамени 

у 3 семестрі звітність: 3 екзамени 

у 4 семестрі звітність: 2 екзамени, 1 залікСайт університету   https://www.univer.kharkov.ua/

   Студентське життя

   Навчання