Студенту

Пам'ятка студенту

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій


Графік консультацій

Графік консультацій 2 семестр 2022-2023 н.р

Графік консультацій заочне відділення 2 семестр 2022-2023 н.р.


Факультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування», орієнтований на студентів 2-3 курсу.  Детальніше.
Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт

Розклад атестаційних екзаменів на 4-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: бакалавр

Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт на 2-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: магістр

Програма атестаційного іспиту зі спеціальності «математика» освітній рівень: бакалавр 2022/2023 навчальний рік

Програма атестаційного іспиту зі спеціальності «математика» освітній рівень: бакалавр 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-наукова програма «математика»), 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-професійна програма «математика») 2020/2021 навчальний рік

   


Розклад сесії

Розклад екзаменаційної сесії (осінній семестр 2022-2023 н.р.) Математика    Розклад занять (весняний семестр 2022-2023 н.р.)

1 курс          2 курс            3 курс            4 курс             Магістри 1 курс          Магістри 2курс

 


                                             РОЗПОДІЛ СТУДЕНТІВ НА НАУКОВУ ПРАКТИКУ


Розподіл студентів за курсами за вибором

Розподіл студентів (Курси за вибором весняний семестр 2022-2023 н.р.)

Розподіл студентів (курси за вибором осінній семестр 2022-2023 н.р.)

Розподіл студентів (курси за вибором 2021-2022 н.р.)

Курси за вибором на 2020-2021 н.р.

Розподіл студентів (курси за вибором 2020-2021 н.р.)


Пояснювальні записки до курсів за вибором на 2022-2023 н.р.:

Освітній рівень бакалавр
  бакалавр 2 курс 3 сем.   Елементи афінної та проективної геометрії ст.в. Шугайло О.О.
Звітність - 1 залік
3 сем.   Теорія графів ст.в. Щербина О.С.
4 сем. Вступ до криптографії доц. Каролінський Є.О.
4 сем.  Динаміка в математиці ст.в. Щербина О.С.
Звітність - 1 залік 

4 сем.   Основи алгебраїчної топології ст.в. Петров Є.В.
бакалавр 3 курс 5 сем. Диференціальна геометрія ІІ
проф. Ямпольський О.Л.
 
5 сем.  Ряди Фур'є і інтеграл Фур'є проф. Дубовий В.К.
 Звітність - 2 заліки


6 сем.  Теорія операторів проф. Щербина М.В.
6 сем.  Класичні задачі геометрії   проф. Горькавий В.О.
Звітність - 2 заліки 6 сем.  Елементи теорії стійкості та диф. рівняння із загаюванням доц. Резуненко О.В.
бакалавр 4 курс 7 сем.  Топологічні векторні простори
ст. викл.Заварзіна О. О.

7 сем.  Обрані розділи теорії чисел доц. Каролінський Є.О.
7 сем. Обрані розділи ріманової геометрії ст.в. Петров Є.В.
Звітність - 3 екз. 7 сем.   Функції багатьох комплексних змінних проф. Фаворов С.Ю.


8 сем.  Геометрія груп Лі ст.в. Петров Є.В.

8 сем.  Основи теорії представлень
доц. Каролінський Є.О.
8 сем.  Банахові алгебри і спектральна теорія операторів в. о. зав. каф., доц. Гефтер С. Л.
8 сем.  Вступ до обернених задач спектрального аналізу проф. Шепельський Д.Г.
8 сем.  Елементарна математика ст.в. Шугайло О.О.
Звітність - 4 заліки
8 сем.  Символьні обчислення і моделювання проф. Ямпольський О.Л.
Освітній рівень магістр (90 кр.)
магістр 1 курс 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.
2 сем.  Обрані розділи комплексного аналізу і теорії                          операторів проф. Дубовий В.К.
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
Звітність - 2 екз.
2 сем.   Геометрія розшарованих просторів проф. Ямпольський О.Л.
магістр 2 курс 3 сем.  Обрані розділи теорії чисел доц. Каролінський Є.О.
3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння проф. Шепельський Д.Г.
3 сем. Обрані розділи ріманової геометрії ст.в. Петров Є.В.
Звітність - 3 екз.

3 сем.  Топологічні векторні простори ст. викл. Заварзіна О. О.
Освітній рівень магістр (120 кр.)
магістр 1 курс 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.

2 сем.   Геометрія розшарованих просторів проф. Ямпольський О.Л.
2 сем. Обрані розділи комплексного аналізу і теорії         операторів проф. Дубовий В.К.
Звітність - 2 екз.
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
магістр 2 курс 3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння проф. Шепельський Д.Г.
3 сем. Обрані розділи теорії чисел доц. Каролінський Є.О.
3 сем. Обрані розділи ріманової геометрії ст.в. Петров Є.В.
Звітність - 3 екз.
3 сем. Топологічні векторні простори ст. викл. Заврзіна О. О.
4 сем.  Основи теорії представлень доц. Каролінський Є.О.
4 сем. Геометрія груп Лі ст.в. Петров Є.В.
4 сем.   Банахові алгебри і спектральна теорія в. о. зав. каф., доц. Гефтер С. Л.
Звітність - 2 екз.,
1 залік

4 сем.   Точні та наближені розв'язки рівняння Больцмана проф. Гордевський В.Д.

Бакалаври:

студент 2 курсу у 3 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

 у 4 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

студент 3 курсу у 5 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

 у 6 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

студент 4 курсу у 7 семестрі обирає 3 курси, звітність: 3 екзамени

 у 8 семестрі обирає 4 курси, звітність: 4 заліки

Магістри (90 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 2 екзамени
у 3 семестрі звітність: 3 екзамени
Магістри (120 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 2 екзамени 
у 3 семестрі звітність: 3 екзамени 
у 4 семестрі звітність: 2 екзамени, 1 залік


Сайт університету   https://www.univer.kharkov.ua/

   Студентське життя

   Навчання