Студенту

Пам'ятка студенту

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій


Факультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування», орієнтований на студентів 2-3 курсу.  Детальніше.Звітність за семестрами


Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт

Розклад атестаційних екзаменів на 4-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: бакалавр

Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт на 2-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: магістр

Програма атестаційного іспиту зі спеціальності «математика» освітній рівень: бакалавр 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-наукова програма «математика»), 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-професійна програма «математика») 2020/2021 навчальний рік

   


Розклад сесії

Розклад екзаменаційної сесії (осінній семестр 2021-2022 н.р.) Математика

Фінальне перескладання заборгованостей з 31 січня по 5 лютого 2022

Фінальне перескладання заборгованостей по кафедрі фундаментальної математики    Розклад занять (весняний семестр 2021-2022 н.р.)

1 курс         2 курс          3 курс          4 курс          Магістри 1 курс        Магістри 2 курс

З 7 до 25 лютого 2022 р. заняття проводитимуться у дистанційному режиміРозподіл студентів за курсами за вибором

Розподіл студентів (курси за вибором 2021-2022 н.р.)

Курси за вибором на 2020-2021 н.р.

Розподіл студентів (курси за вибором 2020-2021 н.р.)


Пояснювальні записки до курсів за вибором на 2021-2022 н.р.:

Освітній рівень бакалавр
бакалавр 2 курс 3 сем.  Геометричні перетворення ст.в. Шугайло О.О.
3 сем.  Вступ до криптографії доц. Каролінський Є.О.
Звітність - 1 залік
3 сем.  Теорія графів ст.в. Щербина О.С.
4 сем.  Динаміка в математиці ст.в. Щербина О.С.
Звітність - 1 залік 

4 сем.  Елемепнти алгебраїчної топології проф. Болотов Д.В.
бакалавр 3 курс 5 сем.  Асимптотичні методи математики
проф. Щербина М.В.
 
5 сем.  Динамічні системи доц. Фастовська Т.Б.
5 сем.  Додаткові глави топології проф. Болотов Д.В.
5 сем.  Обрані розділи геометрії поверхонь зав.каф. Ямпольський О.Л.
Звітність - 2 заліки
5 сем.   Ряди Фур'є і інтеграл Фур'є проф. Дубовий В.К.
6 сем.  Гармонічний аналіз проф. Дубовий В.К.
6 сем.  Диференціальна геометрія ІІ ст.в. Петров Є.В.
6 сем.  Класичні задачі геометрії в цілому проф. Горькавий В.О.
6 сем.  Елементи теорії стійкості та  
            диф. рівняння із загаюванням
доц. Резуненко О.В.
Звітність - 2 заліки
6 сем.  Теорія операторів проф. Щербина М.В.
бакалавр 4 курс 7 сем.  Чисельні методи для диференціальних
            та інтегральних рівнянь
доц. Рижкова І. А.

7 сем.  Додаткові розділи  
            функціонального аналізу
проф. Кадець В.М.
7 сем.  Асимптотичні методи сучасної
            математичної фізики 
проф. Щербина М.В.
7 сем.  Прямі і обернені задачі для    
            диференціальних операторів
проф. Шепельський Д.Г.
7 сем.  Функції багатьох комплексних змінних проф. Фаворов С.Ю.
Звітність - 3 екз.
7 сем.  Ріманова геометрія проф. Горькавий В.О.

8 сем.  Алгебри Лі
доц. Каролінський Є.О.
8 сем.  Банахові алгебри і спектральна теорія доц. Гефтер С. Л.
8 сем.  Вступ до обернених задач
            спектрального аналізу
проф. Шепельський Д.Г.
8 сем.  Геометрія підмноговидів ст.в. Петров Є.В.
8 сем.  Прикладний функціональний аналіз 
доц. Фастовська Т.Б.
Звітність - 4 заліки
8 сем.  Символьні обчислення і моделювання зав.к., доц. Ямпольський О.Л.
Освітній рівень магістр (90 кр.)
магістр 1 курс 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
Звітність - 2 екз.
2 сем.  Геометрія розшарованих просторів зав.каф. Ямпольський О.Л.
магістр 2 курс 3 сем.  Групи Лі та однорідні простори ст.в. Петров Є.В.
3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та  
            нелінійні рівняння
проф. Шепельський Д.Г.
Звітність - 2 екз.,
1 залік
3 сем.  Топологічні векторні простори проф. Кадець В.М.
Освітній рівень магістр (120 кр.)
магістр 1 курс 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.

2 сем.  Геометрія розшарованих просторів зав.каф. Ямпольський О.Л.
Звітність - 2 екз.
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
магістр 2 курс 3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та  
            нелінійні рівняння
проф. Шепельський Д.Г.
3 сем.  Маловимірна геометрія і топологія проф. Болотов Д.В.
3 сем.  Математичні задачі кінетичної теорії проф. Гордевський В.Д.
Звітність - 3 екз.
3 сем. Топологічні векторні простори проф. Кадець В.М.
4 сем.  Гармонічний аналіз операторів проф. Дубовий В.К.
4 сем.  Групи Лі та однорідні простори ст.в. Петров Є.В.
4 сем.  Банахові алгебри і спектральна теорія доц. Гефтер С. Л.
4 сем.  Рівняння Нав'є-Стокса доц. Рижкова І.А.
Звітність - 2 екз.,
1 залік

4 сем.  Точні та наближені розв'язки  
            рівняння Больцмана
проф. Гордевський В.Д.

Бакалаври:

студент 2 курсу у 3 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

 у 4 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

студент 3 курсу у 5 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

 у 6 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

студент 4 курсу у 7 семестрі обирає 3 курси, звітність: 3 екзамени

 у 8 семестрі обирає 4 курси, звітність: 4 заліки

Магістри (90 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 2 екзамени
у 3 семестрі звітність: 2 екзамени, 1 залік    
Магістри (120 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 2 екзамени 
у 3 семестрі звітність: 3 екзамени 
у 4 семестрі звітність: 2 екзамени, 1 залік


Сайт університету   https://www.univer.kharkov.ua/

   Студентське життя

   Навчання