Студенту

Пам'ятка студенту

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій


Факультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування», орієнтований на студентів 2-3 курсу.  Детальніше.Звітність за семестрами


Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт

Розклад атестаційних екзаменів на 4-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: бакалавр

Розклад атестаційних екзаменів та захисту кваліфікаційних робіт на 2-му курсі зі спеціальності «МАТЕМАТИКА», освітній рівень: магістр

Програма атестаційного іспиту зі спеціальності «математика» освітній рівень: бакалавр 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-наукова програма «математика»), 2020/2021 навчальний рік

Програма атестаційного екзамену зі спеціальності «математика» освітній рівень: магістр (освітньо-професійна програма «математика») 2020/2021 навчальний рік

   


Розклад сесії

Розклад екзаменаційної сесії (осінній семестр 2021-2022 н.р.) Математика 


Розклад занять (весняний семестр 2020-2021 н.р.)

гр. М-111       гр. М-121        гр. М-131, М-132        гр. М-141     гр. М-151        гр. М-161Розподіл студентів за курсами за вибором

Розподіл студентів (курси за вибором 2021-2022 н.р.)

Курси за вибором на 2020-2021 н.р.

Розподіл студентів (курси за вибором 2020-2021 н.р.)


Пояснювальні записки до курсів за вибором на 2020-2021 н.р.:

бакалаврам 2 курс 3 сем.  Геометричні перетворення ст.в. Шугайло О.О.
3 сем.  Вступ до криптографії доц. Каролінський Є.О.
Кількість у 3 сем. - 1
3 сем.  Теорія графів ст.в. Щербина О.С.
4 сем.  Динаміка в математиці ст.в. Щербина О.С.
4 сем. Елемепнти алгебраїчної топології проф. Болотов Д.В.
Кількість у 4 сем. - 1
4 сем.  Класичні задачі геометрії проф. Горькавий В.О.
бакалаврам 3 курс 5 сем.  Асимптотичні методи математики
(з 7 семестром)
проф. Щербина М.В.,
ст.в. Щербина О.С.

5 сем.  Динамічні системи доц. Фастовська Т.Б.
5 сем.  Основи теорії гомотопій проф. Болотов Д.В.
5 сем. Додаткові глави топології проф. Болотов Д.В.
5 сем. Обрані розділи геометрії поверхонь зав.к., доц. Ямпольський О.Л.
Кількість у 5 сем. - 2
5 сем.  Ряди Фур'є і інтеграл Фур'є проф. Дубовий В.К.
6 сем.  Гармонічний аналіз проф. Дубовий В.К.
6 сем.  Диференціальна геометрія ІІ ст.в. Петров Є.В.
6 сем. Класичні задачі геометрії в цілому проф. Горькавий В.О.
6 сем.  Елементи теорії стійкості та  
            диф. рівняння із загаюванням
доц. Резуненко О.В.
6 сем. Інформатика і програмування доц. Анощенко О.О.
Кількість у 6 сем. - 2
6 сем.  Теорія операторів проф. Щербина М.В.,
ст.в. Щербина О.С.
бакалаврам 4 курс 7 сем.  Асимптотичні методи математики   
(з 5 семестром)
проф. Щербина М.В.

7 сем.  Додаткові розділи  
            функціонального аналізу
проф. Кадець В.М.
7 сем.  Обрані глави комплексного аналізу проф. Фаворов С.Ю.
7 сем.  Прямі і обернені задачі для    
            диференціальних операторів
проф. Шепельський Д.Г.
7 сем.  Функції багатьох комплексних змінних проф. Фаворов С.Ю.
Кількість у 7 сем. - 3
7 сем.  Ріманова геометрія проф. Горькавий В.О.

8 сем.  Алгебри Лі
доц. Каролінський Є.О.
8 сем. Банахові алгебри і спектральна теорія доц. Гефтер С. Л.
8 сем.  Вступ до обернених задач
            спектрального аналізу
проф. Шепельський Д.Г.
8 сем.  Геометрія підмноговидів ст.в. Петров Є.В.
8 сем.  Простори Соболєва та   
            теорія необмежених операторів
доц. Фастовська Т.Б.
8 сем.  Чисельні методи доц. Рижкова І.А.
Кількість у 8 сем. - 5
8 сем.  Символьні обчислення і моделювання зав.к., доц. Ямпольський О.Л.
магістрам (90 кр.) 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.
2 сем.  Ріманова геометрія
            розшарованих просторів
зав.к., доц. Ямпольський О.Л.
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
Кількість у 2 сем. - 3
2 сем.  Гармонічний аналіз операторів проф. Дубовий В.К.
3 сем.  Групи Лі та однорідні простори ст.в. Петров Є.В.
3 сем. Маловиміпна геометрія і топологія
3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та  
            нелінійні рівняння
проф. Шепельський Д.Г.
3 сем.  Математичні задачі кінетичної теорії проф. Гордевський В.Д.
Кількість у 3 сем. - 3
3 сем. Рівняння Нав'є-Стокса доц. Рижкова І.А.
магістрам (120 кр.) 2 сем.  Рівняння з частинними похідними-ІІ проф. Шепельський Д.Г.

2 сем.  Ріманова геометрія
            розшарованих просторів
зав.к., доц. Ямпольський О.Л.
Кількість у 2 сем. - 2
2 сем.  Теорія банахових просторів проф. Кадець В.М.
3 сем.  Групи Лі та однорідні простори ст.в. Петров Є.В.
3 сем.  Задача Рімана-Гільберта та  
            нелінійні рівняння
проф. Шепельський Д.Г.
3 сем. Маловиміпна геометрія і топологія
3 сем.  Математичні задачі кінетичної теорії проф. Гордевський В.Д.
Кількість у 3 сем. - 3
3 сем.  Рівняння Нав'є-Стокса доц. Рижкова І.А.
4 сем.  Гармонічний аналіз операторів проф. Дубовий В.К.
4 сем. Групи Лі та однорідні простори ст.в. Петров Є.В.
4 сем.  Банахові алгебри і спектральна теорія
4 сем.  Маловимірна геометрія проф. Болотов Д.В.
4 сем.  Маловимірна топологія проф. Болотов Д.В.
Кількість у 4 сем. - 3
4 сем. Точні та наближені розв'язки  
            рівняння Больцмана
проф. Гордевський В.Д.

Бакалаври:

студент 2 курсу у 3 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

 у 4 семестрі обирає 1 курс, звітність: 1 залік

студент 3 курсу у 5 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

 у 6 семестрі обирає 2 курси, звітність: 2 заліки

студент 4 курсу у 7 семестрі обирає 3 курси, звітність: 2 заліки і 1 екзамен

 у 8 семестрі обирає 5 курсів, звітність: 5 заліків

Магістри (90 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 3 екзамени
у 3 семестрі звітність: 3 екзамени 
Магістри (120 кредитів):
у 2 семестрі звітність: 2 екзамени 
у 3 семестрі звітність: 3 екзамени 
у 4 семестрі звітність: 2 екзамени и 1 залік


Сайт університету   https://www.univer.kharkov.ua/

   Студентське життя

   Навчання