Склад кафедри

Гефтер Сергій Леонідович

доцент кафедри фундаментальної математики, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Харківський держуніверситет у1983 році і аспірантуру у1986 році за спеціальністю "математичний аналіз". Кандидатська дисертація – "Свойство Т в алгебрах Неймана и траекторной теории эргодических динамических систем " (1987 р.)

Працює в Університеті з 1987 року, спочатку на посаді асистента, а з 1993 року – доцента.

Наукові інтереси пов'язані с теорією лінійних диференціальних і різницевих рівнянь у банахових просторах і в кільцях формальних степеневих рядів з цілими коефіцієнтами.

Scopus Author ID: 650669889