Склад секції

Ямпольський Олександр Леонідович

доцент кафедри фундаментальної математики, доктор фізико-математичних наук, доцент

Закінчив Харківський Держуніверситет (1978) та аспірантуру ХДУ (1986) за спеціальністю «геометрія і топологія». Кандидат фізико-математичних наук. Захистив кандидатську дисертацію на тему «Геометрія дотичного і нормального розшарувань з метрикою Сасакі» (1986). З 1986 по 1991 асистент , а з 1991 р. доцент кафедри геометрії Харківського державного (національного) університету ім. В.Н. Каразіна. Вчене звання — доцент (1992). З 1995 по 2000 р. — Заступник декана механіко-математичного факультету з наукової роботи. Член вченої ради ММФ.

Область наукових інтересів — геометрія підмноговидів в розшарованих просторах, зокрема, геометричні властивості векторних полів. Автор 46 наукових публікацій (статей та тез доповідей). З них у виданнях, що відповідають вимогам ВАК України — 26. Учасник 19-ти міжнародних конференцій, в тому числі в Дебрецне (Угорщина) (2000, 2002, 2004), Варшаві (Польща) (2002), Варні (Болгарія) (2005), Брайана (Техас, США) (2006), Хайфі (Ізраїль) (2008, 2013). Візітінг — професор Техаського & M університету (січень -травень 2006 р.) (США).

Провідний лектор механіко -математичного факультету ХНУ. Лекційні курси з аналітичної та диференціальної геометрії, топології, класичним завданням геометрії в цілому, геометрії розшарованих просторів. Автор електронних посібників з основних курсів, розміщених на веб-сайті університету. Був керівником більше 40 дипломних робіт рівня «магістр».

Вчені звання

У 1978-му році отримав вчене звання «Магіст» за роботу «Дипломна роброта «О группах гладких сингулярніх гомологий множеств в евклидовом пространстве»», науковий керівник Доц. Головін В.Д., Харків, Харківський державний (національний) університет.

У 1986-му році отримав вчене звання «Кандидат наук» за роботу «Дисертація к.ф.-м.н. «Геометрия касательного и нормального расслоений с метрикой Сасаки»», науковий керівник Проф. Борисенко О.А., Одеса, Одеський державний університет ім. Мечнікова.

У 2015-му році отримав вчене звання «Доктор наук» за роботу «Геометрія підмноговидів у розшарованих просторах», ФТІНТ НАНУ.