Склад кафедри

Резуненко Олександр Вячеславович

доцент кафедри фундаментальної математики, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Харкiвський університет, механiко-математичний факультет, 1993 (диплом з відзнакою).
Навчання в аспірантурі ( Харкiвський університет та Унiверситет Париж-7).
Дисертацiя (PhD.): Унiверситет Париж-7, м.Париж, Францiя, 1997. 

Кандидат фiз.-мат. наук: захист в Інституті математики НАН України, м. Київ, 1998. 

Вчене звання: доцент (2005 р.).

Кандидатська дисертація була виконана під керівництвом професора  Чуєшова Ігора Дмитровича.  

Наукові інтереси: 

Центральне місце в моїх дослідженнях займають диференціальні рівняння з загаюванням (пам'яттю). Такі рівняння природньо виникають в усіх прикладних задачах, де враховується кінцевість швидкості поширення сигналів і, як наслідок, загаювання (затримка) реакції в біологічних, хімічних і механічних системах. Досліджую рівняння у часткових похідних, асимптотичні властивості розв'язків. Останні дослідження пов'язані з математичними моделями в біології. 

Всі результати моїх дослідженнь (наукові публікації) оприлюднені в міжнародних математичних журналах, що включені до провідних бібліометричних баз данних - Web of Science та Scopus.   Мої публікації у базі Scopus можна знайти тут: Scopus: AR.

Деякі публікації на Google Scholar - AR   (більш широка база публікацій та цитувань).  

Результати дослідженнь доповідались на багатьох міжнародних наукових конференціях (Україна, Франція, Німеччина, Іспанія, Норвегія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, Південна Корея, Тайвань, Фінляндія). Окрім участі у конференціях були ще тривалі наукові візити до деяких з вище згаданих країн, а також до Канади, Італії, Португалії та Швейцарії.

Вів лекційні курси та практичні заняття: "Математичний аналіз I-IV", "Диференціальні рівняння I-II", "Елементи теорії стійкості та диференціальні рівняння з загаюванням (пам'ять)".

Відповідальний секретар журналу (з 1999 р.) Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна, Cepiя  "Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка".

Член Редакційної Колегії наукового журналу Differential Equations and Dynamical Systems (видавництво Springer). 

Поштова скринька: rezounenko@karazin.ua