Склад кафедри

Горькавий Василь Олексійович

доктор фізико-математичних наук, доцент

1987-1992 - навчався на механіко-математичному факультеті в Харківському державному університеті.  Отримав диплом про вищу освіту (з відзнакою)  за спеці­альністю математик, викладач математики та інформатики.

1992-1995 - навчався в аспірантурі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

1995-2000- молодший науковий співробітник ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

1999 - захистив кандидатську дисертацію "Відновлення підмноговидів за заданим грасмановим образом" за спеціальністю 01.01.04 - геометрія і топологія, науковий керівник - д.ф.-м.н. проф. Ю.А. Амінов. Наукова ступінь кандидата фізико-математичних наук присуджена ВАК України у 2000 р.

2000-2001- науковий співробітник ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

2002 по теперішній час - старший науковий співробітник ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

2001 по теперішній час - викладач (за сумісництвом) кафедри геометрії ММФ ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

2005 - присуджено вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності геометрія і топологія.

2006 - присуджено вчене звання доцента кафедри геометрії.

2013 - захистив докторську дисертацію "Перетворення поверхонь в просторах сталої кривини" за спеціальністю 01.01.04 - геометрія і топологія. Наукова ступінь доктора фізико-математичних наук присуджена ДАК МОН України у 2013 р.

Область наукових інтересів

- Многовиди Грасмана и грасманів образ підмноговидів 

- Псевдосферичні підмноговиди

- Мінімальні поверхні

- Багатогранники та їх згинання

- Інтегровні системи


Премії та стипендії:

Стипендія НАН України для молодих вчених - 1999-2002
Премія Президента України для молодих вчених - 2004
Стипендія ім М.В.Остроградського для молодих вчених від Харьківської обласної держадміністрації - 2005.

Вчені звання

У 1999-му році отримав вчене звання «Кандидат наук» за роботу « Відновлення підмноговидів за заданим грасмановим образом», науковий керівник д.ф.-м.н. проф. Амінов Ю.А., ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України.

У 2013-му році отримав вчене звання «Доктор наук» за роботу «Перетворення поверхонь в просторах сталої кривини», ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна.