Освітній рівень магістр 120 кредитів

1 курс

Освітньо-наукова програма 2024-2026 (рівень магістр)

Освітньо-наукова програма 2023-2025 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2024-2026

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2023-2025  

Тимчасовий стандарт вищої освіти ОНП 2022

Програма вступу

Розподіл студентів (науково-дослідницькі курсові роботи 2022-2023 н. р. магістри ОНП)

Розподіл студентів (науково-дослідницькі курсові роботи 2023-2024 н. р. магістри ОНП)

Вибіркові курси 2024-2025 н.р.

Теми кваліфікаційних робіт 2023-2024 н. р. магістри ОНП

Алгебра II
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Диференціальна геометрія многовидів
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Рівняння з частинними похідними І
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Функціональний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Глобальні проблеми сучасності
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Науково-дослідницька курсова робота
обов'язкова дисципліна (1-3 сем.)
Комплексний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Сучасна теорія оптимального керування
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Магістерський семінар  обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Обрані розділи комплексного аналізу і теорії операторів
дисципліна за вибором (2 сем.)
Рівняння з частинними похідними II
дисципліна за вибором (2 сем.)
Теорія банахових просторів
дисципліна за вибором (2 сем.)


2 курс

Освітньо-наукова програма 2022-2024 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2021-2023

Магістерський семінар
Обов'язкова дисципліна  (3-4 сем.)
Обрані розділи теорії чисел
дисципліна  за вибором (3 сем.)
Обрані розділи ріманової геометрії
дисципліна за вибором (3 сем.)
Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння     
дисципліна за вибором (3 сем.)
Сучасний гармонічний аналіз     
дисципліна за вибором (4 сем.)
Банахові алгебри і спектральна теорія
дисципліна за вибором (4 сем.)
Основи теорії представлень
дисципліна за вибором (4 сем.)
Геометрія груп Лі
дисципліна за вибором (4 сем.)

Символьні обчислення і моделювання
дисципліна за вибором (4 сем.)
Переддипломна практика
обов'язкова дисципліна (4 сем.)
Наскрізна програма практики
Методичні вказівки для виконання кваліфікаційної роботи
обов'язкова дисципліна (4 сем.)
Кваліфікаційна робота
обов'язкова дисципліна (4 сем.)

СИЛАБУСИ КУРСІВ ОНП "МАГІСТР"

АРХІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
АРХІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
АРХІВ ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ