Освітній рівень магістр 120 кредитів

  120 кредитів 

1 курс

Освітньо-наукова програма 21-23 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2021-2023

Алгебра II
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Диференціальна геометрія многовидів
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Рівняння з частинними похідними
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Функціональний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (1 сем.)
Глобальні проблеми сучасностіобов'язкова дисципліна (1 сем.)
Методика викладання математики у вищий школіобов'язкова дисципліна (1 сем.)
Комплексний аналіз ІІ
обов'язкова дисципліна (2 сем.)
Сучасна теорія оптимального керуванняобов'язкова дисципліна (2 сем.)
Основи педагогічної майстерностіобов'язкова дисципліна (2 сем.)
Рівняння з частинними похідними II
дисципліна за вибором (2 сем.)
Теорія банахових просторів
дисципліна за вибором (2 сем.)
Геометрія розшарованих просторів
дисципліна за вибором (2 сем.)


2 курс

Освітньо-наукова програма 20-22 (рівень магістр)

Навчальний план підготовки магістрів ОНП 2020-2022

Охорона праці в галузіобов'язкова дисципліна (3 сем.)
Маловимірна геометрія і топологія
дисципліна за вибором (3 сем.)
Топологічні векторні простори
дисципліна за вибором (3 сем.)
Задача Рімана-Гільберта та нелінійні рівняння   
дисципліна за вибором (3 сем.)
Математичні задачі кінетичної теорії
дисципліна за вибором (3 сем.)
Точні та наближені розв'язки рівняння Больцмана   
дисципліна за вибором (4 сем.)
Банахові алгебри і спектральна теорія
дисципліна за вибором (4 сем.)
Групи Лі та однорідні простори
дисципліна за вибором (4 сем.)
Гармонічний аналіз операторів
дисципліна за вибором (4 сем.)
АРХІВ РОБОЧИХ ПРОГРАМ (СИЛАБУСІВ)
АРХІВ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ
АРХІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ
АРХІВ ТИМЧАСОВИХ СТАНДАРТІВ