Склад кафедри

Гукалов Олексій Олександрович

доцент кафедри фундаментальної математики, кандидат фізико-математичних наук

Закінчив Харьківський національний університет у 2010р, аспірантуру в ХНУ у 2014р. за спеціальністю "математична фізика". Кандидат фізико-математичних наук. Захистив кандидатську дисертацію на тему "Точні та наближені розв'язки рівняння Бріана-Піддака". З 2014-2015 асистент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, 2015-2016 старший викладач кафедри фундаментальної математики, з 2016 по теперишній час доцент кафедри фундаментальної математики.

З 2015р. по теперишній час молодший науковий співробітник відділу математичної фізики ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна.

Область наукових інтересів — кінетичне рівняння Больцмана, рівняння Бріана-Піддака. Автор 12 наукових публікацій (статей та тез доповідей). З них у виданнях, що відповідають вимогам ВАК України — 12.

Стипендіат: фонду імені Н. І. Ахієзера (2011р.,2017р.), благочиного фонду Юрія Сапронова (2014р.).

Учбові курси: практичні заняття з курсу "Вступ до математичного аналізу", "Математичний аналіз", "Інформатика та программування".