Склад кафедри

Гордевський Вячеслав Дмитрович

професор кафедри фундаментальної математики, доктор фізико-математичних наук

Закінчив ХДУ (1971) та аспірантуру ФТІНТ АН СРСР (1974) за спеціальністю «математична фізика». Кандидатська дисертація (1978) на тему «Система рівнянь для вершинних функцій Т-експоненти», докторська дисертація (2004) – «Бімодальні наближені розв’язки рівняння Больцмана». З 1974 – асистент, з 1987 – доцент, з 2005 – професор кафедри математичного аналізу. З 2005 по 2015 – зав. кафедрою мат. аналізу. В 2011 – вчене звання професора.

Член вчених рад з захисту кандидатських та докторських дисертацій у ХНУ ім. В.Н. Каразіна та ФТІНТ НАНУ ім. Б.І. Вєркіна.

Область наукових інтересів – кінетична теорія, зокрема, теорія нелінійного кінетичного рівняння Больцмана. Автор більш як 60 наукових робіт, що відповідають вимогам ВАК України, з яких понад 30 – у вітчизняних та зарубіжних журналах з імпакт-фактором. Керівник двох кандидатських дисертацій та понад 40 дипломних робіт. Неодноразово залучався як опонент на захисті кандидатських та докторських дисертацій.

Один з провідних лекторів факультету. Читав лекції з з математичного аналізу, функціональному аналізу, спецкурсам з математичної фізики тощо.