Faculty

Vladimir . DubovoyVladimir . Dubovoy Vladimir . Dubovoy Full professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Sergey  . FavorovSergey  . Favorov Sergey . Favorov Full professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Sergey . GefterSergey . Gefter Sergey . Gefter Associate professor of the department of pure mathematics, head of the department of pure mathematics, phd in mathematics

Vyacheslav . GordevskyyVyacheslav . Gordevskyy Vyacheslav . Gordevskyy Full professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Vladimir (Volodymyr) M. KadetsVladimir (Volodymyr) M. Kadets Vladimir (Volodymyr) M. Kadets Full professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Mariya . ShcherbinaMariya . Shcherbina Mariya . Shcherbina Professor of the department of pure mathematics

Dmitry . ShepelskyDmitry . Shepelsky Dmitry . Shepelsky Doctor of sciences in mathematics

Alexander L. YampolskyAlexander L. Yampolsky Alexander L. Yampolsky Professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Dmytry V. BolotovDmytry V. Bolotov Dmytry V. Bolotov Doctor of sciences in mathematics

Vasyl O. GorkavyyVasyl O. Gorkavyy Vasyl O. Gorkavyy Doctor of sciences in mathematics, associate professor

Alexander V. RezounenkoAlexander V. Rezounenko Alexander V. Rezounenko Professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Anna M. VishnyakovaAnna M. Vishnyakova Anna M. Vishnyakova Professor of the department of pure mathematics, doctor of sciences in mathematics

Tamara . FastovskaTamara . Fastovska Tamara . Fastovska Associate professor of the department of pure mathematics, phd in mathematics, associate professor

Nataliуa . GiryaNataliуa . Girya Nataliуa . Girya Associate professor of the department of pure mathematics, phd in mathematics

Oleksii . HukalovOleksii . Hukalov Oleksii . Hukalov Associate professor of the department of pure mathematics, phd in mathematics

Eugene . KarolinskyEugene . Karolinsky Eugene . Karolinsky Associate professor of the department of pure mathematics, phd in mathematics

Eugene V. PetrovEugene V. Petrov Eugene V. Petrov Phd in mathematics, senior lecturer

Aleksey . ShcherbinaAleksey . Shcherbina Aleksey . Shcherbina Phd in mathematics, senior lecturer

Olena O. ShugailoOlena O. Shugailo Olena O. Shugailo Phd in mathematics, senior lecturer

.. .

Viktoria V. DavydovaViktoria V. Davydova Viktoria V. Davydova Engineer

Iryna V. KatsIryna V. Kats Iryna V. Kats Leading engineer

Thu Hien . NguyenThu Hien . Nguyen Thu Hien . Nguyen

Dmytro . SeliutinDmytro . Seliutin Dmytro . Seliutin

Olesia O. ZavarzinaOlesia O. Zavarzina Olesia O. Zavarzina Ph.d., senior lecturer

Dmytry V. Bolotov

Doctor of sciences in mathematics

List of selected publications

D. Bolotov Gipersloyeniya na kompaktnykh trekhmernykh mnogoobraziyakh s ogranicheniyami na vneshnyuyu kriviznu sloyev // . Matematicheskiye zametki. - 1998 , V. 63. N 5 – S. 651-659.,

D. Bolotov O gipersloyeniyakh sfer // . Matematicheskaya fizika. analiz. geometriya. -1999.., T.6. V.3/4. -- S.213-223,

D. Bolotov Gipersloyeniya neotritsatelnoy krivizny Richchi // UMN - 2000., T.55. V.2. - P.333-334.,

D. Bolotov Gipoteza Koyena-Laska // Matematicheskiye zametki. -- 2001. , T.69. V.1. -- S.22-26.,

D. Bolotov. V.I.Makarov. V.A.Gorkavyy. A.A.Yatsenko Novyy tip topologicheskogo elektronnogo perekhoda v metallakh pri izmenenii energii Fermi // Fizika nizkikh temperatur – 2005. tom 31. № 3/4., P. 422-428,

D. Bolotov Macroscopic dimension of 3- Manifolds // Math. Physics, Analysis and Geometry , 2003 – V. 6 – P. 291 – 299,

D. Bolotov Extrinsic geometry of foliations on 3-Manifolds // Proceedings of the conference “Foliations-2005”, Lodz, Polland 2006,, P. 109-120,

D. Bolotov Gromov's macroscopic dimension conjecture // Algebraic & Geometric Topology 6 (2006) , P. 1669 – 1676,

D. Bolotov Ob izometricheskom pogruzhenii s ploskoy normalnoy svyaznostyu prostranstva Lobachevskogo Ln v Evklidovo prostranstvo En+m // . Matematicheskiye zametki. -- 2007, T.82. V.1. -- P.11-13.,

D. Bolotov Sloyeniya neotritsatelnoy krivizny na zamknutykh 3-mnogoobraziyakh // Matem. sb.. 200:3 (2009). , P. 3–16,

D. Bolotov Macroscopic dimension of certain PSC-Manifolds // Algebraic & Geometric Topology – 2009 , N9. P– 21-27,

D. Bolotov, A. Dranishnikov On Gromov's scalar curvature conjecture // Proc. Amer. Math. Soc, N 138 – 2010 - P. 1517-1524,

D. Bolotov Ob universalno ravnomerno styagivayemykh sloyeniyakh korazmernosti 1. // Doklady NAN Ukrainy-2010, N9- P. 7-9,

D. Bolotov O makroskopicheskoy razmernosti nespinovykh mnogoobraziy // . Doklady NAN Ukrainy-2011, N7- P.7-11,

D. Bolotov Absolyutnaya krivizna sloyeniy na tore // Sovremennyye problemy matematiki i mekhaniki. Izd-vo Moskovskogo universiteta. 2011. , tom VI. Vyp. 2. Matematika. S. 170-174,

D. Bolotov O vlozheniyakh S^2 v E^4 // Dopovіdі NAN Ukraїni. 2013. , N 11. C. 19 -22,

D. Bolotov Kharakterizatsiya ploskikh sloyeniy // Dopovіdі NAN Ukraїni. 2014., N12. c. 12-17,

D. Bolotov, A. Dranishnikov On Gromov’s conjecture for totally non-spin manifolds // Journal of Topology and Analysis , Vol. 08, No. 04, pp. 571-587 (2016),

D. Bolotov Foliations of codimension one and Milnor's conjecture // Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 2018, 14, 119-131,

D. Bolotov Nonpositive curvature foliations on 3-manifolds with bounded total absolute curvature of leaves // Proceedings of the International Geometry Center , Vol. 11, no. 4 (2018) pp. 1–17,