Вітаємо Олесю Олегівну Заварзіну з успішним захистом дисертації

25 вересня 2020 року

Вітаємо 

старшого викладача 

Олесю Олегівну Заварзіну

з успішним захистом дисертації 
на здобуття ступеня доктора філософії.

Бажаємо їй творчого запалу й наснаги в здобутті нових наукових досягнень.

Колектив кафедри фундаментальної математики і інформатики.

25 вересня 2020 року Олеся успішно захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика і статистика за спеціальністю 111 – Математика. 

Тема: «Ізометрії та стискання підмножин банахового простору» 

Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор Кадець В.М.

З дисертацією та відгуками опонентів можна ознайомитися за посиланням: www.univer.kharkov.ua/ua/research/special_radi/dysertatsii

Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.051.003 (наказ МОН України № 947 від 22.07.2020) у складі:

Голова ради:

Ігнатович С.Ю., д.ф.-м.н., доц., професор кафедри прикладної математики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,

Рецензенти:

Фаворов С.Ю., д.ф.-м.н., проф., професор кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,

Гефтер С.Л., к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна,

Опоненти:

Золотарьов В.О., д.ф.-м.н., проф., провідний науковий співробітник Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України,

Карлова О.О., д.ф.-м.н., доц., доцент кафедри математичного аналізу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Інші новини

14 вересня 2020 рокуМіський геометричний семінар

9 вересня 2020 року​Вітаємо групу науковців кафедри з перемогою в конкурсі

18 серпня 2020 рокуІнтерв'ю з призерами Міжнародної олімпіади з математики для студентів

16 жовтня 2020 рокуСтудентів кафедри номінували на присудження академічної стипендії Президента України!

2 листопада 2020 рокуОнлайн-візит експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітньо-наукової програми аспірантури «Математика»

15 листопада 2020 рокуВітаємо професора кафедри Володимира Михайловича Кадеця з ювілеєм!