Розпочинає роботу факультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування».

 Запрошуємо всіх зацікавлених відвідати факультативний курс 
«Вибрані задачі геометрії та їх застосування»(План) ,
орієнтований на студентів 2-3 курсу.

Бажаючим будуть запропоновані теми курсових робіт.

Керівники:

Член-кореспондент Національної академії наук України, Лауреат Державної премії України,
Лауреат премії О. В. Погорєлова НАН України, Лауреат премії Крилова НАН України,
головний науковий співробітник ФТІНТ ім. Б. І. Вєркіна НАН України,
професор О. А. Борисенко;

Aспірантка 2 курсу Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України,
стипендіат Міжнародного математичного союзу IMU BreakoutGraduateFellowships на 4 роки навчання
Д. Д. Сухоребська

Перше заняття факультативу: 16 лютого 2021р. о 13-40 в ауд. 6-49

З метою безпеки велике прохання заходити до аудиторії у захисних масках.

  

План (PDF+список рекомендованої літератури)

 1. Простір Мінковського
 2. Спеціальна теорія відносності.
  1. Перетворення Лоренца.
  2. Парадокс двох близнюків.
 3. Геометрія Лобачевского та її моделі. Історія відкриття.
  1. Групи рухів у евклідовому просторі та у просторі Лобачевського
  2. Фуксові групи – дискретні підгрупи рухів площини Лобачевського.
  3. Багатогранники Погорєлова та фулерени.
  4. Криштали та квазікриштали.
 4. Опуклі тіла та поверхні.
  1. Потоки середньої кривини.
  2. Потоки Річі на поверхні.
  3. Гіпотеза Пуанкаре, доведена Г. Перельманом.
 5. Більярди.
  1. Періодичні траєкторії.
  2. Більярди у багатокутниках.
  3. Замкнені геодезичні на поверхнях багатогранників.
  4. Застосування більярдів у статистичній фізиці.
 6. Фрактали.

Інші анонси

23 листопада 2020 рокуМіський геометричний семінар

1 листопада 2020 рокуОнлайн-візит експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитації освітньо-наукової програми аспірантури «Математика»

19 жовтня 2020 рокуМіський геометричний семінар

16 лютого 2021 рокуДо 100-річчя з дня заснування кафедри геометрії

23 лютого 2021 рокуФакультатив «Вибрані задачі геометрії та їх застосування»

29 березня 2021 рокуМіський геометричний семінар