Володимир Олександрович Щербина (некролог)

21 січня 2023 року

Володимир Олександрович Щербина

03.02.1935 – 19.01.2023

Колектив кафедри фундаментальної математики з глибоким сумом сповіщає, що 19 січня пішов з життя видатний харківський математик, один з провідних фахівців в галузі математичної фізики, доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Олександрович Щербина.

В 60-ті та 70-ті роки минулого сторіччя Володимир Олександрович займав посаду заступника керівника відділу математичної фізики Фізико- технічного інституту низьких температур АН УРСР, який очолював академік В.О. Марченко, а потім керував кафедрою математичної фізики Харківського університету.

Під його керівництвом працювали такі аспіранти, як І.Д. Чуєшов, І.Ю. Чудінович, О.В. Уваров, В.Д. Гордевський, Є.О. Когут,О. Оганян та інші. Він зробив вагомий внесок в розвиток квантової теорії поля, зокрема. теорії перенормувань, започаткованої такими видатними вченими, як Дайсон, Фейнман, Томонага, Швінгер тощо. Результати школи академіка Н.Н. Боголюбова були розвинуті Володимиром Олександровичем та його учнями в таких напрямках, як побудова S -матриці у виглядіT-експоненти для випадку мезон-нуклонної взаємодії та іншихспінорнихтеорій, розв'язання нескінченної системи нелінійних інтегро-диференціальних рівнянь для вершинних функцій, дослідження зв'язку між теорією розсіяння у випадках простору Мінковського та евклідового і т. ін..

В 90-их роках Володимир Олександрович також приділив велику увагу державному будівництву незалежної України в якості депутата Верховної Ради, приймав активну участь в суспільному житті країни та рідного університету. Пам'ять про Володимира Олександровича назавжди залишиться в нашому колективі та у свідомості всіх, хто його знав.

Висловлюємо глибокі співчуття Олексію Сергійовичу і всім рідним та близьким Володимира Олександровича, щиро розділяємо гіркоту втрати.

Інші новини

6 грудня 2022 рокуРозклад підсумкового семестрового контролю 2022-2023 навчальний рік І семестр.

24 жовтня 2022 рокуВітаємо аспірантку кафедри фундаментальної математики Нгуєн Тху Хієн з успішним захистом дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

20 жовтня 2022 рокуЗахист дисертації аспірантки кафедри фундаментальної математики Нгуєн Тху Хієн

21 січня 2023 рокуОсвітньо-наукова програма Математика, другий (магістерський) рівень вищої освіти отримала (умовну) акредитацію.

6 березня 2023 рокуНаша освітньо-професійна програма Математика, перший (бакалаврський) рівень вищої освіти отримала (умовну) акредитацію

6 березня 2023 рокуВітаємо Анну Марківну Вишнякову!