Засідання кафедри

12 травня 2020 р, о 16.00 відбудеться розширене засідання кафедри фундаментальної математики в режимі ZOOM конференції.

В порядку денному

доповідь аспірантки кафедри фундаментальної математики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Заварзіної Олесі Олегівни за результатами дисертації «Ізометрії та стискання підмножин банахового простору» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 111 – Математика. 

Інші анонси

16 березня 2020 рокуМіський геометричний семінар

10 березня 2020 рокуНауково-популярна лекція для широкого кола слухачів

2 березня 2020 рокуМіський геометричний семінар

27 травня 2020 рокуСемінар з теорії множин (щосереди)

14 вересня 2020 рокуМіський геометричний семінар

25 вересня 2020 рокуЗахист дисертації аспірантки кафедри Заварзіної Олесі Олегівни