Склад секції

Ликова Ольга Володимирівна

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

В 1996р. закінчила ФМЛ № 27, в 2001р. закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна, спеціалізувалась по кафедрі геометрії. У 2005р. достроково захистила кандидатську дисертацію “Грасманів образ комплексних підмноговидів” (спеціальність 01.01.04 “Геометрія та топологія”) З 2006р. ­– старший викладач кафедри геометрії механіко-математичного факультета Харківського національного університета імені В.Н. Каразіна. Має 16 опублікованих робіт, серед яких 7 наукових статей та 9 тез доповідей на міжнародних конференціях.

В 2002 р. отримала диплом за кращу доповідь на секції «Фізика. Математика. Астрономія.» обласного форуму «Освіта, наука, виробництво – шляхи інтеграції». У 2002р. та 2004р. отримала гранти EMS для участі у міжнародних конференціях з геометрії та аналізу (м. Новосибірськ, 2002, 2004 рр.). 2005-2006р.р. – стипендіат Харківського міського благодійного фонду Юрія Сапронова. В 2006-2007 р.р. отримувала іменну стипендію імені М. В. Остроградського (з математики) Харківської обласної державної адміністрації.

У 2007р. була керівником НДР “Геометрія і топологія багатовимірних підмноговидів” (грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, проект № GP/F13/0019 ДФФД МОН України).


Вчені звання

У 2005-му році отримала вчене звання «Кандидат наук» за роботу «Грасманів образ комплексних підмноговидів», науковий керівник проф. Борисенко О.А., м. Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.