Склад секції

Курінний Григорій Чарльзович

доцент кафедри теоретичної та прикладної інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Поступив на механіко-математичний факультет Харківського державного університету ім. М.Горького в 1961 році (перший набір на цей факультет, раніше був фізико-математичний факультет), по закінченню поступив в аспірантуру, працював на кафедрі алгебри,логіки і теорії чисел, кандидатську дисертацію захистив в 1982 році, атестат доцента одержав в 1985 році.

Активно працюю над методичними розробками своїх курсів з метою передачі досвіду більш молодим викладачам (Шугайло О.О., Власенко Д.І., Невмержицька О.М.). Закінчена робота з оформлення окремих тем з курсу дискретної математики. Остання тема «Обчислюваність: машини Тьюрінга та рекурсивні функції» записана сумісно з Власенком Д.І. і знаходиться в стадії удосконалення. Обсяг — 51 сторінка. Практично закінчений запис ключових лекцій з алгебри та геометрії разом з Невмержицькою О.М. (приблизний обсяг лекційного курсу 347 сторінок). Разом із Шугайло О.О. розроблено і сертифіковано курс алгебри і геометрії для студентів дистанційної форми навчання.