Наука

Основні напрямки наукової діяльності секції:

теорія субгармонічних функцій (проф. А. П. Гришин);

теорія операторів, теорія функцій та інтерполяційні задачі аналізу (проф. В. К. Дубовий);

математичні проблеми кінетичної теорії (проф. В. Д. Гордевський);

теорія систем та теорія розсіяння (доц. С. С. Бойко);

задача стабілізації, математична теорія керування, диференціальні рівняння. (доц. Г. А. Бессонов);

функціональний аналіз (доц. С. Л. Гефтер);

крайові задачі для диференціальних рівнянь в частинних похідних (доц. О. А. Макаров );

диференційні рівняння iз загаюванням (пам'ять), асимптотична поведінка розв’язків диференційних рівнянь у частинних похідних (доц. О. В. Резуненко);

Всього за 2005-2011 роки співробітники оприлюднили понад 71 статей та взяли участь у роботі 55 конференцій, що присвячені актуальним питанням вищезазначених галузей математики. Науковці секції підтримують плідні багаторічні зв’язки з провідними закордонними фахівцями-математиками (Німеччина, США, Ізраіль, Росія, Франція, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Чехія, Швейцарія, Польща тощо).


  Department counters (MatAn): ;       Different visitors (IPs) since December 1, 2013: Flag Counter